Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – Předčítání dětí ze ZŠ kamarádům v MŠ

MŠ Haškova – Předčítání dětí ze ZŠ kamarádům v MŠ

V pátek 8. června 2018 zavítaly do mateřské školy děti ze druhé třídy 5. Základní školy.  V rámci akce Celé Česko čte dětem přišly předčítat předškolákům krásný příběh o dvou kamarádech z pařezové chaloupky. Po vzájemném přivítání seznámila paní učitelka Mgr. Zlata Štikarová s náplní besedy, s činnostmi, na které se děti mohou těšit. Každý žák přečetl část příběhu Václava Čtvrtka „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“, paní učitelka pak příběh zakončila. Předškolní děti byly překvapené, jak děti ve druhé třídě krásně čtou. Potom jsme všichni pohybově ztvárnili, jak semínko zasadíme, jak roste,… Děti pak dávaly předškolákům hádanky, ti se je snažily uhodnout. Paní učitelka předčítala příběh, děti doplňovaly slova, která se rýmovala. Nakonec jsme si společně zazpívali a děti ze školky se pochlubily svými znalostmi. Přednesly básně a zazpívaly písně naučené v mateřské škole. Předčítání školáků bylo pro děti z mateřské školy opravdu přínosem. Mnozí se již těší do základní školy, protože získají mnoho znalostí a naučí se číst. Poděkování patří nejen dětem ze 2.B, ale především paní učitelce Mgr. Z. Štikarové, která nám všem připravila krásné společné prožitky. Setkání s kamarády ze ZŠ bylo velkým obohacením