Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova -Předání kompostéru společnosti Plastia MŠ Vláček

MŠ Haškova -Předání kompostéru společnosti Plastia MŠ Vláček

 

Pátek 15. prosince 2017 se stal dnem očekávání, děti i paní učitelky se těšily na setkání s paní Martinou Kmentovou, která přijala pozvání paní učitelky Miroslavy Lacinové,DiS. a přijela do naší mateřské školy. Paní Kmentová zastupovala společnost Plastia, která se nachází nedaleko našeho města, v Novém Veselí. Firma téměř čtvrt století obohacuje trh širokým sortimentem, u nás i ve světě, výrobky z plastových materiálů. Milým překvapením pro všechny byl dar mateřské škole – vermikompostér Urbalive, který nám paní Kmentová předala a kterého si velmi vážíme. Dovolujeme si touto cestou poděkovat vedení společnosti Plastia za vstřícnost. Mateřská škola se stala součástí Mezinárodního projektu  Ekoškola. Prvním tématem k zamyšlení jsme zvolili Odpady, kde právě analyzujeme danou situaci v MŠ, společně řešíme i zpracování Bio odpadů. Předání kompostéru je o to smysluplnější, neboť podpořilo projekt, kterým se budeme i nadále v MŠ zabývat. Paní Kmentová seznámila přítomné s významem kompostéru, přiblížila na jakém principu je založen a jak se o něj správně starat. Děti pak prožívaly založení kompostéru, s nadšením pomáhaly paní Kmentové při trhání a stříhání recyklov. papíru, dbaly všech pokynů. Pochopitelně, největší senzaci vzbudily kalifornské žížaly v hlíně, kterým děti natrhaly salát a sledovaly, zda jim bude chutnat. Přislíbili jsme, že naší snahou bude získat co nejvíce poznatků o správném využívání kompostéru a veškeré naše poznatky budeme zaznamenávat do žížalího deníku. Děkujeme za příjemné setkání s paní Martinou Kmentovou, velké poděkování patří vedení společnosti Plastia.