Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – Martinská slavnost

MŠ Haškova – Martinská slavnost

V MŠ Vláček jsme si oslavy Svatého Martina užili i s rodiči na školní zahradě.

Děkujeme touto cestou rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení.