Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – Ekoškolka

MŠ Haškova – Ekoškolka

K Ekoškolce krok za krokem

 

V rámci mezinárodního programu Ekoškola byla i naše Mateřská škola Vláček začleněna do projektu, který preferuje začlenění environmentální výchovy a oblasti ekologie do výchovně vzdělávacího programu mateřské školy. Dítě vnímá přírodu velmi citlivě, vytváří si k ní pozitivní vztah, vnímá její krásu, naučí se jí chránit. V mateřské škole jsou rodiče v úzkém propojení se svými dětmi, rádi se zúčastňují všech aktivit, které školka pořádá. Ovlivňují svými názory, požadavky, rozhodováním, prostředí, ve kterém jejich dítě pobývá.   Specifikem pro program Ekoškola v mateřské škole je zapojení rodičů do programu. V průběhu měsíce září jsme seznámili rodiče i děti se základními informacemi, které pak vedly k promýšlení prvních kroků. Podařilo se nám oslovit rodiče dětí, provozní zaměstnance školy, přesvědčit je o smysluplnosti tohoto projektu. Sestavili jsme Ekotým mateřské školy, který se sešel na první schůzce v úterý 28. listopadu 2017. Překvapil nás zájem rodičů o daný projekt, ochota podpořit nás v našich aktivitách. Setkání rodičů, dětí, pedagog. i provozních zaměstnanců umožňovalo zapojit všechny přítomné do činností týkajících se tématu „Odpady“, kterým se budeme zabývat v tomto školním roce. Oboustranně vstřícná komunikace vedla ke splnění cílů schůzky, rodiče se seznámili s vizí, která nás v souvislosti s projektem čeká.