Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Mikuláši, kdo to tady děti straší?

Mikuláši, kdo to tady děti straší?

V pátek 4.12.2015 přicházeli do školky krásní andílci a malí, ale šikovní čertíci. Všichni se moc těšili na Mikulášskou nadílku. Po svačince opravdu přišel Mikuláš s anděly a čerty, kteří se přišli podívat na zlobivce. Naše děti jsou ale šikovné a když vzácné návštěvě zazpívaly několik čertovských písní a společně si zatančili čertovské tanečky, čertíkům nezbylo nic jiného, než rozdat dětem dárečky a odejít s prázdným pytlem o dům dál. Společně s dětmi jsme pak zašli do protější cukrárny U tří hvězd, kde jsme zaměstnancům zatančili a zazpívali. Děti dostaly perníkové kapříky, za které ještě jednou moc děkujeme. Poděkování patří i paní Novákové (mamince Kačenky a Míši), která napekla dětem krásné perníkové čertíky a také panu řediteli 4. ZŠ PaedDr. Ptáčkovi, žákům 9. třídy a třídnímu učiteli Mgr. Šimurdovi, že nám pomohli zabezpečit Mikulášskou nadílku.

Čertíci a andílci   Čekání na Mikuláše, anděly a čerty   Jééé, oni opravdu přišli čerti   My se čerta nebojíme!

Děti dostaly dárečky   Čertíci děkujeme za dárečky   Společné foto na rozloučenou   Zpívání v cukrárně