Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   LOUČENÍ a VÍTÁNÍ

LOUČENÍ a VÍTÁNÍ

Dne 25.3.2014 jsme prožili v naší MŠ odpoledne plné emocí. Společně s dětmi a rodiči jsme se loučili s paní učitelkou Bc. Hankou Tulisovou, která 1.4.2014 nastoupila na mateřskou dovolenou. V úvodu zazněl „Valčík na rozloučenou“, následovala slova díků a přání a děti společně zazpívaly písničku, složenou přímo pro paní učitelku Hanku. Anička Koloušková podtrhla tuto krásnou slavnostní atmosféru dvěma krásnými hudebními přednesy na housličky. Nechybělo ani poděkování od rodičů, dárečky, kytičky, přáníčka a ukáplo i pár slziček.
A abychom nebyli dlouho smutní, tak jsme zvesela přivítali písničkou novou paní učitelku
Danu Trávníčkovou a vzali jsme ji do party veselým pokřikem „UMBA“. Na závěr jsme si společně přiťukli na zdraví a pokračovala malá hostina při volných hrách a povídáním s rodiči.

Slavnostní zahájení Hudební přednes Aničky Kolouškové Přáníčka od BERUŠEK Hudební přednes Aničky Kolouškové Společný pokřik "UMBA" Přání rodičů Slavnostní přípitek Soukromá přání a dárečky od dětí

Milé paní učitelce Hance touto cestou ještě jednou za vše děkujeme a přejeme zdravé a šťastné miminko a paní učitelce Dance přejeme, aby se jí u nás líbilo.