Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Když zahraje harfa, pila i vozembouchKdyž zahraje harfa, pila i vozembouch

Když zahraje harfa, pila i vozembouchKdyž zahraje harfa, pila i vozembouch

V úterý 29. září 2015 navštívili naši mateřskou školu učitelé ZUŠ M. Smékalová a L .Drahotský s hudebně vzdělávacím programem pro děti předškolního věku. Paní učitelka připomněla dětem, jak se mají na koncertě správně chovat. S tóny Tureckého pochodu jsme se rázem ocitli v Orientu. Krásné skladby nás zanesly do vzdálených koutů světa. Zaposlouchali jsme se do malebných tónů jednotlivých nástrojů, které děti poznávaly a také určovaly, z jakého materiálu jsou vyrobené. Ze světa jsme se vrátili do Prahy, kterou nám připomněla Vltava od B. Smetany. Tóny harfy nám přiblížily Vyšehrad, zaposlouchali jsme se do státní hymny a slavnostních fanfár z opery Libuše. Horu Blaník jsme si přiblížili hrou na rytíře. Paličky rozezněly xylofon a metalofon, uchvátila nás hra na klarinet i saxofon. Zajímavé byly tóny na pilu, housle doprovázely zpěv dětí, velké nadšení vzbudily dudy složené z několika částí a hra na ně. Za krásné hudební dopoledne s mnoha prožitky děkujeme profesionálním hudebníkům p. uč. M. Smékalové a p. uč. L. Drahotskému.DSC_0911 (Custom) DSC_0915 (Custom) DSC_0919 (Custom) DSC_0923 (Custom)