Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Kašpárkova škola v přírodě

Kašpárkova škola v přírodě

    

V pondělí 4. dubna 2016 zavítalo do mateřské školy divadlo Úsměv s příběhem o kašpárkovi, který přišel za dětmi z pohádkového světa. Po přivítání zavedl děti do školy, kde si povídaly s panem školníkem o pořádku, který tam panuje, a všichni jej musí dodržovat. Poučné bylo také pozvání do lesa, o který se vzorně staral Hejkal. Děti se zamýšlely, jak se nejlépe v lese chovat, jak chránit zvířata a nedopustit, aby les nepořádné Jezinky ničily. Kašpárek všem dobře poradil, děti získaly nové znalosti o ochraně přírody, i Jezinky pochopily, že jen zdravý a čistý les přináší radost a užitek.