Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Jízda autobusem

Jízda autobusem

V pátek 13.2.2015 nás navštívila paní strážnice Pálková, která si pro nás připravila téma: „Správné a bezpečné chování v autobuse“. Společně s dětmi vytvořila ve školce autobus pomocí židliček. Paní učitelka se ujala role řidičky. Děti si kupovaly lístky a formou hry si vyzkoušely, jak se správně do autobusu nastupuje, jak se v autobuse chováme a jak vystupujeme. Společně jsme tak procestovali celý svět.

Jedete do Francie?   Prosím, jeden lístek do Prahy   Jedeme do Německa :-)  Cesta autobusem