Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Jede vláček, jede vlak, děti rychle nasedat!

Jede vláček, jede vlak, děti rychle nasedat!

V úterý 2.6.2015 jsme se na pozvání jednoho šikovného tatínka, který pracuje u Českých drah, vypravili na výlet vlakem do Havlíčkova Brodu. Cestou jsme se od pana Kyncla dozvěděli, že semaforům na kolejích se říká návěstidla a zatáčkám oblouky. Na nádraží v Havlíčkově Brodě jsme si nejdříve prohlédli čerpací stanici pro vlaky a podívali jsme se, jak fungují výhybky. Nahlédli jsme do depa, kde se vlaky opravovaly a umývaly a také jsme se svezli na točně pro lokomotivy. Pak už na nás čekal pan přednosta, který nás pozval nahoru do řídící věže. Uvítala nás také milá paní výpravčí, která dětem půjčila svoji čepici. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, dobroty od maminek chutnaly a o vláčcích jsme si ještě dlouho vyprávěli. Jako dárek od paní výpravčí si děti přivezly čepici a rázem se z nich stali strojvedoucí, výpravčí a průvodčí. Děkujeme panu Kynclovi a zaměstnancům Českých drah za pěkný zážitek.

Ve vlaku  Nádraží v Havlíčkově Brodě  Ukázka, jak fungují výhybky  Depo

Na točně pro lokomotivy  Malá výpravčí  Malá výpravčí  V řídící věži

Ve vlaku  Ve vlaku  Na vlakovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou  Před vlakovým nádražím ve Žďáře nad Sázavou