HUGO A FUGO

Ve středu 20.5.2015 k nám do školky zavítali milí hosté: Hugo a Fugo. Dva veselí klauni si pro nás připravili představení s názvem „LIDSKÉ TĚLO“. Fugo byl tak trošku popleta a tak ho Hugo společně s dětmi učil vše o našem těle. Kde máme oči, uši, ruce, …… a k čemu nám to všechno slouží. Děti se nejen zasmály, ale také si protáhly celé tělo při veselých písničkách. Zkrátka Hugo a Fugo byli pro každou legraci. Na závěr se jim představily naše děti veselou básničkou a odměnily Huga a Fuga velkým potleskem. Moc se těšíme na další vystoupení klauníků.