Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Hasič hasí požáry, řeší všechny maléry!

Hasič hasí požáry, řeší všechny maléry!

Ve středu 13.5.2015 naši školku navštívili hasiči ze ŽĎASU – Jan Dobrovolný a Lukáš Milota. Připravili si pro děti velmi pestrý a akční program. Nejprve jim ukázali veškeré vybavení a výstroj hasiče a vysvětlili, k čemu co slouží. Děti byly seznámeny, jak se pohybovat v zamořeném prostoru a hned si to také vyzkoušely. Zopakovali jsme si, co máme dělat, když zjistíme, že někde hoří. A to jsme ještě netušili, že bude hořet i u nás na školní zahradě. Děti si vyzkoušely evakuaci z MŠ. Na zahradě už nás čekala velká hasičská akce. K požáru přijelo hasičské auto s houkačkou, rychle vyskočili hasiči a začali hasit oheň. Ukázali dětem také několik druhů hasících přístrojů – sněhový, práškový, vodní. Děti si mohly vyzkoušet hasit hadicí a pan Dobrovolný jim ukázal, že hasičské oblečení je voděodolné. Na závěr jsme se mohli podívat, co udělá rozpálený tuk, když ho zalejeme vodou. Bylo to pro nás velmi poučné a zajímavé. Než jsme se s hasiči rozloučili, vyzkoušeli jsme si, jak se sedí v jejich autě a také jsme se společně vyfotili. Touto cestou ještě jednou děkujeme panu Dobrovolnému a panu Milotovi za krásný dopolední program.

Malý hasič :-)  Malý hasič :-)  Pohyb v zamořeném prostoru  Evakuace z MŠ

Hašení požáru  Sněhový hasící přístroj  Hasíme :-)))  Hasíme :-)))))

Voděodolné hasičské oblečení  Rozpálený tuk po zalití vodou  Zkoušíme, jak se sedí v hasičském autě  A nakonec společné foto :-))