Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Dobrovolní hasiči ze Zámku čtou dětem pohádky

Dobrovolní hasiči ze Zámku čtou dětem pohádky

Náročnou a zodpovědnou práci hasičů jsme si v naší MŠ měli možnost přiblížit ve středu 16.3.2016. Přivítali jsme pana starostu sboru dobrovolných hasičů Mgr. Františka Sládka a dva šikovné hasiče – Davida Partla a Marka Prokopa. Strávili jsme s nimi velmi zajímavé dopoledne. Děti si nejprve prohlédly a vyzkoušely veškeré vybavení a výstroj hasičů a vysvětlily si, k čemu slouží. Dozvěděly se, kde všude hasiči pomáhají a zasahují a že zachraňují nejen hořící domy, ale hlavně životy lidí, dětí, ale i domácích mazlíčků. Děti se naučily, jak v případě ohrožení přivolat pomoc hasičů vytočením čísla 150 nebo 112. Ale to největší překvapení na nás teprve čekalo! Pan starosta sboru nám přečetl „Hasičskou pohádku“, která se nám všem moc líbila a na oplátku jsme slíbili, že hasičům nakreslíme zajímavé obrázky. Už se těšíme na další setkání, tentokrát v hasičské zbrojnici, kde si prohlédneme hasičská auta. Celé dopoledne bylo pro nás všechny velmi poučné a zajímavé. Náročné práce všech hasičů si moc vážíme a přejeme jim, aby všechny zásahy končily dobře. Ještě jednou děkujeme za krásný dopolední program.