Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Do školy se těšíme, moc rádi se učíme!

Do školy se těšíme, moc rádi se učíme!

Od ledna se pravidelně každé odpoledne věnujeme předškolákům a jejich přípravě na školu. Využíváme k tomu čas odpočinku. Společně si povídáme na různá témata, vymýšlíme si vlastní příběhy, čímž u dětí rozvíjíme slovní zásobu, představivost a fantazii. Rádi hrajeme slovní kopanou, při které zase procvičíme poznávání prvního a posledního písmene ve slovech. Oblíbili jsme si Velkou knihu rekordů, kde se dozvídáme vždy něco nového a zajímavého. Děti plní pracovní listy zaměřené na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, grafomotoriku, posloupnost apod. Pro budoucí školáky připravujeme úkoly pro samostatnou činnost, ale i skupinovou. Při práci ve skupinách jsou děti vedeny ke spolupráci, k dokončování započatých činností, dodržování pravidel, respektu k druhému, k udržení pozornosti, střídají si role ve skupině. Děti se na přípravě společných aktivit samozřejmě podílejí, protože při plánování vždy vycházíme z jejich zájmu a přání. Využíváme pomůcky, které jsme pro děti zakoupily nebo si je samy pro tyto účely vyrábíme. Tento způsob přípravy dětí na školu se nám velmi osvědčil. Děti se velmi těší na plnění každodenních úkolů, plní je s velkým zájmem a radostí a pro nás je radost pracovat s tak zapálenými předškoláky.