Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   „DEN ZEMĚ“

„DEN ZEMĚ“

24.4.2015 v rámci „DEN ZEMĚ“ si společně děti ze třídy „Zajíček“ a „Ježeček“ zahrály hru  „Na stopovanou“ kolem vodní nádrže za Vodojemem. Úkoly si vymýšlely a připravily  samy děti. Jejich plnění se netýkalo pouze pohybových dovedností, ale také rozumového a logického myšlení. Děti využívaly v přírodě znalostí a poznatků získaných při rozhovorech a diskuzích v mateřské škole, ale i z běžného života. Při této hře se jim naskytla příležitost sledovat čápy v letu, kroužící dravce nad lesy, měly možnost využít lupu k přímému pozorování života v mraveništi, sledovaly průzračně čistou vodu ve studánce, z přírodnin stavěly domečky pro broučky v lese.

V závěru hry byly odměněny hledáním sladkého pokladu. Dětem i paní učitelkám se toto prožité dopoledne moc líbilo a odnesly si z něj spoustu poznatků a zážitků.

„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“„DEN ZEMĚ“