Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Beseda s HASIČI – ŽĎAS

Beseda s HASIČI – ŽĎAS

Dne 4.3.2014 k nám do MŠ přijeli hasiči Jan Dobrovolný a Václav Fiala ze ŽĎASU. Nejprve dětem předvedli oblečení a veškerou výbavu hasičů. Dále si děti mohly prakticky vyzkoušet, jak se pohybovat v zamořeném prostoru. Následovala evakuace z MŠ na školní zahradu, kde si děti vyzkoušely, jak se hasí vodou pomocí hadice. Nechyběla ani prohlídka hasičského auta a v závěru nám hasiči předvedli hašení sněhovým hasícím přístrojem. Při této akci proběhlo zároveň slavnostní odhalení nového hasičského auta, které budou mít děti k dispozici na školní zahradě. Hasiči předali dětem drobné dárky a děti pro ně na oplátku hned další den malovaly obrázky. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou oběma hasičům moc poděkovat za krásně připravený program a těšíme se někdy příště nashledanou.

Ukázka výbavy hasičů Zkouška oblečení :-) Zkouška oblečení Pohyb v zamořeném prostoru

Příprava k hašení Hašení  Hurá, máme nové hasičské auto! Loučíme se s hasiči