Úvodní stránka   Z ředitelství   Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení

Mateřská škola Žďár nad Sázavou v souladu s vnitřním předpisem Města Žďár nad Sázavou zadala výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup a instalace konvektomatu do školní jídelny, MŠ Žďár nad Sázavou, Veselská 26“.

Výsledek výběrového řízení