Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče

Výuka anglického jazyka

V říjnu začne v odpoledních hodinách probíhat výuka anglického jazyka. Rodiče, kteří mají zájem, nahlaste se u p.uč. na třídách. Přesnější informace budou poskytnuty později po domluvě s vyučujícím ang. jazyka.