Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   Solná jeskyně

Solná jeskyně

Do solné jeskyně budou chodit děti ze tříd Brouček, Budulínek

a Rákosníček, a to ve třech skupinách.

Cena vzhledem k počtu dětí vychází na 240 Kč na dítě.

Vybírat budeme od 5.1.2015 na třídách.

Rozpis návštěv bude vyvěšen v jednotlivých šatnách.