Úvodní stránka   Z ředitelství   ŠKOLNÍ ZRALOST – INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ZRALOST – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat ohledně vyšetření školní zralosti dětí v letošním školním roce.

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v PPP probíhat v průběhu února-března 2018. 

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, je potřeba se objednat k vyšetření nejpozději do 31.1.2018.

Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení  doporučení do termínu zápisu. Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2011 – 31.8.2012.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradna@ppp-zr.cz. 

Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách, v sekci formuláře.Můžete je také vyplnit, vytisknout a osobně zanést do PPP nebo zaslat poštou.V případě nejasností se bez obav obraťte na své třídní učitelky.

Formulář žádosti

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ