Úvodní stránka   Školky   Vláček   Informace Vláček

Informace Vláček

Informace

„Školní vzdělávací program : „ Vláčkem do stanice objevů a poznávání“

Filosofie MŠ: „ Láskyplný přístup projevující se respektováním přirozenosti a stupně vývoje dětí dává maličkým pocit jistoty, bezpečí, který se projevuje klidem, spokojeností, ale také živostí a spontánností…“

Charakteristika programu:
RVP MŠ „Vláčkem do stanice objevů a poznávání“ je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Chceme, aby byly děti připraveny pro život, byly samostatné, zodpovědné při plnění úkolů, uměly komunikovat se svými kamarády, nebály se vyjádřit svůj názor a přání.
Hlavní cíle jsou:

 • probouzet a upevňovat v dětech všeobecně uznávané lidské, etické a morální zásady
 • formovat v dětech vlastní zdravý životní styl, nepodléhat reklamě
 • potlačovat necitlivost, lhostejnost, agresivitu
 • objevovat, uvědomovat si, nalézat hodnoty a jistoty za spoluúčasti dospělého

Co nabízíme:

 • všestranný rozvoj dětské osobnosti, spolupráci s rodiči založenou na bázi otevřenosti a    porozumění
 • společné akce rodičů a dětí
 • návštěvy divadel a výstav ve městě
 • zájezdy do divadel (Radost v Brně, Horácké divadlo v Jihlavě)
 • výlety za poznáním
 • předplavecký výcvik
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • výtvarné tvoření v MŠ s profesionální výtvarnicí paní Matouškovou
 • výukové programy – práce dětí na počítačích
 • loučení s předškoláky na žďárské radnici
 • spolupráci se ZŠ, ZUŠ, DDM, Domem kultury, Městským divadlem, Regionálním muzeem, policií, dobrovolnými hasiči, knihovnou, DM – drogerií , zdrav. pojišťovnou Metal Aliance, dět. pediatry,  Speciálním pedagogickým centrem ve Žďáře n. S. (Mgr. J. Fraiová),  Dys-centrem při 2. ZŠ Žďár n. S. a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáře n. S.

Třída „ Studánka “ v mateřské škole Vláček

výchova s prvky Waldorfské pedagogiky
paní učitelka: Lacinová Miroslava Dis.

Motto: „Nic příliš brzy, nic příliš pozdě – vše v pravý čas“

kapacita: 25 dětí

provozní doba: 7:00 – 16:00 hod.

vedoucí učitelka: Papežová Jana Dis.

Filosofie třídy: Waldorfská pedagogika stojí na pevných anthroposofických základech (vědecko-filosofický směr podrobně studující vývoj člověka ve všech souvislostech). Z toho také plynou metody výchovné práce v naší třídě.

Co nabízíme :
• spolupráci místo soutěživosti
• harmonii místo jednostrannosti
• živý projev místo technicky dokonalé iluze
• hluboký prožitek místo povrchnosti
• aktivní vztah s rodiči místo pasivity a anonymity

Nadstandardní péče:
snažíme se dopřát dětem dostatek času a naší pozornosti, aby jejich prožitky ze všech činností byly hluboké a trvalé