Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Ve čtvrtek 21.5.2015 se v MŠ Okružní koná informativní schůzka rodičů, jejichž děti byly k 1.9.2015 přijaty k docházce do mateřské školy. Rodičům budou předána Rozhodnutí o přijetí dítěte a další tiskopisy k vyplnění.