Schůze SRPŠ

Všechny rodiče srdečně zveme na schůzku SRPŠ,

která se bude konat 7.10.2014 v 15.00 hodin ve 4. odd.- třída

Rákosníček.

Program: 1). Hodnocení školního roku 2013/ 2014

                 2). Hospodaření SRPdŠ, volba předsedy a zástupců tříd

                 3). Seznámení se záměry MŠ a akcemi na šk. rok 2014/2015

                 4). Novinky v MŠ, diskuze