Úvodní stránka   Z ředitelství   Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Ředitelka mateřské školy podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon vydala k 30.5.2018 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Seznam přijatých dětí 2018/2019