Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN

  4.3.                    MAŠKARNÍ  KARNEVAL

  7.3.                    FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ – portréty

10.-14.3.              UZAVŘENÍ MŠ – výměna oken

19.-20.3.              DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 20.3.                   ZDRAVÝ  ÚSMĚV – závěrečná beseda s dentální hygienistkou

 26.3. a 28.3.        BESEDA SE STÁTNÍ POLICIÍ – v knihovně – předškoláci

 27.3.                   POHÁDKOVÝ MLEJNEK – název  pohádky upřesníme

 31.3.                   3. BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE – téma:“ Když se ztratím.“