Úvodní stránka   Z ředitelství   Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ

Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

od školního roku 2018/2019

O přestupu na jiné pracoviště (mateřskou školu) MŠ Žďár nad Sázavou rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje vyvěšením na každém pracovišti mateřské školy a na www.mszdar.cz.

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit do stanoveného termínu. Zást. ředitele odevzdá požadavky o přestup ředitelce školy.

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou od školního roku 2018/19 je stanoven:

od 1.2.2018 do 6.4.2018

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.
Na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30.4.2018, kdy dostanou rodiče formulář potvrzený ředitelkou MŠ. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Informace