Úvodní stránka   Z ředitelství   Potvrzení k daním za rok 2017

Potvrzení k daním za rok 2017

Informujeme rodiče, že si v těchto dnech mohou vyzvednout u svých třídních učitelek potvrzení k úlevám na dani, které jim připravily vedoucí školních jídelen.

V případě dotazů se prosím obracejte na VŠJ :
MŠ Okružní, Brodská, Santiniho – p.Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova, Veselská – p.Polreichová, tel. 566 622 370
MŠ Haškova, Vysocká – p. Hrabáková, tel. 566 625 823

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ