Úvodní stránka   Z ředitelství   Pokyny pro rodiče k zápisu

Pokyny pro rodiče k zápisu

Zápis do mateřské školy

Sběr žádostí o přijetí proběhne na ředitelství mateřské školy, na adrese MŠ Okružní 729/73, Žďár nad Sáz. 3 – vchod BESIP:
2.5. 2018      od    8.00 – 11.00 h   a od 12.00 – 16.00 h
3.5. 2018      od  12.00 – 16.00 h

Zákonní zástupci dítěte předloží osobně u zápisu:

řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Kritéria pro přijetí do MŠ