Poděkování

MŠ Sluníčko děkuje všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc po dobu omezeného provozu při výměně oken. S Vaší pomocí se podařilo zprovoznit prostory školky v krátké době. Poděkování patří také všem provozním pracovnicím a učitelkám, které se do prací zapojily. Práce budou nadále pokračovat zateplováním budovy a novou fasádou. Termín dokončení je plánovaný na srpen 2014.

                                                   Mgr. Hana Kalábová – zástupkyně ředitelky