PLANETA ZEMĚ

Dne 15.5. v 9.00 hod. se zúčastní děti ze 2.,3.,+4. odd.      země

výchovně vzdělávacího pořadu s ekologickou tématikou

,,ČLOVÍČEK A JEHO MAMINKA PLANETA ZEMĚ“.

Celá hodina je koncipovaná jako interaktivní a prožitková, doprovázená

písničkami, básničkami, pohybovými a výtvarnými aktivitami.

Vybíráme 35 Kč.