Úvodní stránka   Z ředitelství   Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy

Mateřská škola Žďár nad Sázavou , příspěvková organizace, Vančurova 14, 59101 Žďár nad Sázavou

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy,
Žďár nad Sázavou , příspěvkové organizace od 1.9.2014

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, § 165 odst. 2 § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že děti, kterým byla přidělena níže uvedená čísla, jsou přijaté do mateřské školy

Dne 29.4.2014 Mgr. Milada Vránková

Seznam přijatých dětí