Úvodní stránka   Z ředitelství   Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy, Žďár nad Sázavou , příspěvkové organizace pro školní rok 2016/2017 od 1.9.2016

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy, Žďár nad Sázavou , příspěvkové organizace pro školní rok 2016/2017 od 1.9.2016

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, § 165 odst. 2 § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že děti, kterým byla přidělena níže uvedená čísla, jsou přijaté do mateřské školy

Dne 27.4.2016 Mgr. Milada Vránková

Oznámení o přijetí

MŠ_Oznámení_rozhodnutí_o_přijetí_2016_17