Novinka v MŠ

Od měsíce října bude připraven pro rodiče a jejich děti tzv. RANNÍ ÚKOL.                  Cílem této aktivity je především ulehčit vstup rodičů do třídy, získávat je pro spolupráci, vést k tomu, aby si ráno rozvrhli program tak, aby své děti do MŠ nepřiváděli ve spěchu a stresu, aby vnímali téma, kterému se děti ve třídě s paní učitelkou věnují.                                                                                                      Náplní ranního úkolu budou jednoduché úkoly, kde si dítě s rodičem procvičí různé dovednosti: např. grafomotoriku, počítání, geometrické tvary, barvy, poznávání zvířat a rostlin, luštění labyrintů a jiné.