Úvodní stránka   Z ředitelství   Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom vám připomněli navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného), které proběhlo od 1.1.2018 .
Na platbách se vám toto opatření promítlo v polovině února 2018.
Přestože byly informace na webu i v mateřských školách vyvěšeny již od září 2017, některým z vás nyní neproběhly platby z důvodu nižšího nastavení inkasního limitu. Prosíme proto o kontrolu výše stanovené inkasní platby na vašem účtu.
Děkujeme za pochopení.

vedoucí školních jídelen

Výpočet maximální částky platby:
( např. leden 2018 platíte 500 Kč školné + stravné za 22 dní docházky dítěte x 33 Kč oběd /celodenní, tj. 726 Kč = celkem 1226 Kč.)