Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. základní škole ve Žďáře nad Sázavou

Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. základní škole ve Žďáře nad Sázavou

     Základní škola ZŠ ZŠ 1 ZŠ 2Ve čtvrtek 23. 1. 2014 navštívily děti ze tříd Veverka a Žirafa kamarády z prvních tříd pod vedením paní učitelek Jany Dvořákové a Nadi Topinkové. Po vřelém přivítání děti zaujaly místa vedle školáků, vzájemně se seznámily a naslouchaly. Radostně  plnily zadané úkoly, spolupracovaly při poznávání číslic, počítání, vytváření skupin,   vyhledávání  písmen. Prvňáčci nás seznámily se znalostmi angličtiny, rovněž předškoláci předvedly své znalosti získané v kroužku anglického jazyka na MŠ.  Společně si zazpívaly několik písní lidových, seznámily se s písní v angličtině. Paní učitelka pozvala děti a jejich rodiče na zápis do základní školy, děti z  mateřské školy pozvaly školáky na společné hry. Po rozloučení jsme si prohlédli prostory ZŠ, setkali se s mnoha milými lidmi, obdivovali jsme krásnou výzdobu na chodbách. O setkání jsme si dlouho povídali.  Už teď se těšíme na další setkání.