Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ SLUNÍČKO – cvičení smyslů

MŠ SLUNÍČKO – cvičení smyslů

Proč má člověk smyslů pět?

Na tuto otázku umí odpovědět děti ze Stonožky.

Celý týden procvičovaly sluch, čich, hmat a chuť. Ani na zrak  nezapomněly. Na návštěvu k nám přišla maminka, která pracuje s dětmi, které to se svým zrakem nemají jednoduché. Ukazovala dětem, jak „vidí“ děti, které nevidí vůbec, nebo mají nějakou oční vadu, hrály s ní různé hry a učily se o svůj zrak pečovat.