Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ SLUNÍČKO – ,, Česko čte dětem „

MŠ SLUNÍČKO – ,, Česko čte dětem „

Třída Stonožka se zapojila do celostátní akce „Babička a dědeček do školky“ pořádané nadací „Česko čte dětem“.

Akce probíhala čtyři měsíce a zapojily se tři babičky a dva dědečkové.

Každý z nich za námi chodil celý týden. První den vždy seznámili děti s novou pohádkovou knihou a přečetli jim první pohádku. Děti si pak nalepily další příběh do vlastních „pohádkových knih“ a knihu si odnesly domů. Doma bylo na rodičích, aby dětem pohádku přečetli. Další den si babička, nebo dědeček s dětmi o pohádce povídali, hráli si na ni a děti si do svých knih kreslily ilustraci. Nakonec si nalepily pohádku novou a tak to šlo každý den.  V pátek se rozloučili a děti se těšily na další měsíc na jinou babičku, či dědečka.

Při loučení s poslední babičkou bylo na dětech vidět velké zklamání, když se dozvěděly, že k nám již chodit nebudou. Proto jsme dětem slíbily, že všechny naše „čtecí“ babičky a dědečky pozveme do školky ještě jednou a uspořádáme pro ně za odměnu PŘEKVAPENÍ.

Bylo to totiž moc fajn, když s námi ve školce byli a bylo úplně jedno, čí je to babička, nebo dědeček  – ve Stonožce patřili všem!!