Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – EKOŠKOLA

MŠ Okružní – EKOŠKOLA

V rámci EKOŠKOLY jsme se rozhodli, že budeme třídit i kovové obaly. Protože kontejner určený na tento odpad není v blízkosti naší školky, udělali jsme si v pátek 22.3.2019 výlet na sídliště Lučiny a posbírané kovové obaly i z našich domácností jsme odvezli do toho správného kontejneru.