Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova -Celé Česko čte dětem

MŠ Haškova -Celé Česko čte dětem

 

V rámci celostátní kampaně na podporu dětského čtenářství jsme využili nabídku pana Mgr. Miloše Zabloudila, bývalého středoškolského profesora, který zavítal v pondělí 16. dubna 2018 do naší mateřské školy s příběhem o chlapci Adamovi. Celý děj se odehrál ve snu, kde se Adam dostal do kouzelného lesa, setkal se s kouzelníkem, prošel královstvím, kde panovala zlá královna. Poznal kamaráda, se kterým společně bojovali proti všemu zlu. V průběhu četby, ale i vyprávění, děti řešily různé situace, mnohokrát byly zapojeny do děje příběhu. Přemýšlely, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem, přátelstvím a nenávistí. Cílem projektu Celé Česko čte dětem je podpora emocionálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Denně ve školce předčítají paní učitelky před odpočinkem dětem pohádky, zajímavé příběhy, děti nosí z domova své oblíbené knihy. Uvědomujeme si, jaký ohromný význam má pravidelné hlasité předčítání pro formování návyku číst si. Děkujeme za poutavé vyprávění, ve kterém si děti uvědomily, jak je důležité chovat se pěkně, pomáhat druhým, jak je důležité prožívat každý den v dobru a přátelství.