Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   MŠ Brodská- Třídění odpadu s ježečkem

MŠ Brodská- Třídění odpadu s ježečkem

V úterý 27.11 jsme u nás ve školce přivítali maminku naší Emičky,         p. Kuchařovou z EAV Jihlava. V rámci EVVO pro MŠ dětem společně       s kamarádem ježečkem přiblížila projekt o třídění odpadu. Děti si upevnily znalosti o odpadech – co je to odpad, kam s ním, jak se třídí   a kam, kdo odpad sváží. Třídily různé odp. materiály, se kterými se běžně setkávají a podívaly se na projekci týkající se tohoto tématu.     U nás ve školce jsou děti vedeny ke třídění papíru a plastu, od jara do podzimu odnášíme zbytky z jídelny na kompost. 

 Moc děkujeme za poučné povídání, všichni se určitě budeme snažit                         třídit co nejvíce a tím naši planetu chránit.