Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   MŠ Brodská-Sníh a mráz, všude kolem nás

MŠ Brodská-Sníh a mráz, všude kolem nás

Děti ze 4. třídy si v tomto týdnu povídaly o zimě, určovaly hlavní znaky, dělaly pokusy a získávaly nové info o volně žijících zvířatech     ( stavba těla, potrava, zimní spánek, …). Určovaly počáteční hlásky, společně si hrály hry ,,Na medvěda“, Na mrazíka“. Na školní zahradě se vydováděly při jízdě na lopatách, sledovaly stopy ptáků, zajíců             a nakrmily kačeny na řece.                                                                   V hale cvičily s papíry jako s vločkami, papírovými koulemi trefovaly cíl.                                                                                               Nechyběl pokus – bude mráz a zmrznou naše rukavice s barevnou vodou?

PRÁCE V CENTRECH

BARVIČKA- tvořily vločky a stromy v zimě

KUTÍLEK- kreslily do mouky     

ZKOUMÁLEK- rozlišovaly stopy zvěře

ŠKOLIČKA- sledovaly cesty zvířat k potravě

FIGURKA- řešily Logico karty –ptačí budky, stopy ve sněhu, skládaly puzzle lišky a sovy

SPORTÍK- hrály hru Na mrazíka, procvičovaly hod na cíl sněhovou koulí