Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   MŠ Brodská-Projekt s knihou

MŠ Brodská-Projekt s knihou

V naší MŠ se během celého roku scházely přihlášené děti s rodiči i prarodiči na projektu Práce s knihou. Jednalo se o projekt  Předčtenářská  pregramotnost. Děti se zde setkaly s knihou Pohádky do postýlky, ze které jsme si po celoroční práci vybrali Námořnickou pohádku. Cílem všech aktivit a činností nebylo naučit děti číst, ale soustředěnosti při poslechu, práci s textem, rozpoznávání stejných písmen, rozvíjena byla fantazie a tvořivost, jemná i hrubá motorika. Děti se učily spolupracovat, pomáhat si, vyjadřovat své pocity, vážit si práce ostatních, získávat povědomí o vlastní identitě a sounáležitosti s planetou Zemí.                                                                               Při posledním setkání přišlo poděkování za krásnou práci a společné strávené chvíle. Děti si odnesly dárečky- pastelky a společně vytvořená portfólia. Jako překvapení upekla p. uč. bábovku                 a všichni poseděli při její ochutnávce.