Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   MŠ Brodská-Práce s knihou

MŠ Brodská-Práce s knihou

Dne 27.11. se děti a rodiče z MŠ Pohádka zúčastnily 2. setkání s projektem PRÁCE  s knihou.           Děti pracovaly s knihou KNIHRÁTKY s NÁMOŘNICKOU POHÁDKOU.  Tentokrát jsme při práci s textem a obrázky a při kresbě posilovali přirozené poznávání citů, rozvíjeli jsme schopnosti           a dovednosti umožňující vyjádření citů a prožitků, prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Vytvářeny byly základy pro práci s informacemi.                                                         Příští setkání bude v lednu 2019.