Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   MŠ Brodská – Poznáváme Žďár

MŠ Brodská – Poznáváme Žďár

Vztah ke svému městu děti získávají během pozorování okolí, při vycházkách i při aktivitách ve třídě. V týdnu  se Žďárem si děti z Vrabčáků  připomněly státní hymnu, vlajku a to, že žijí  v české republice. Poznávaly významné budovy ve městě a určovaly směr dané cesty. Skládaly z rozstříhaných částí vlajky a hist.objekty, seznámily se s logem a znakem města. V rámci konstr. her sestrojovaly vodovodní potrubí, zahrály si na stavitele – vznikaly zajímavé stavby. Hledaly dvojice stejných obrázků ze žď. oblasti, mladší děti bavilo tiskání jarních listů do koruny stromů      a třídění barevných tvarů. V region. muzeu jsme získali spoustu nových poznatků o hmyzu – děti již ví, že hmyz má 6 nožiček, jaké části těla má mravenec a že v mraveništi má každý svoji práci a roli, že největším motýlem v ČR je Martináč hrušňový, že vosa si staví své hnízdo spojením dřeva a slin. Prohlédli jsme si spoutu druhů hmyzu, ale děti nejvíce zaujala živá dvojice nosorožíků.                   Pod mikroskopem jsme se podívali do tváře sršně –,, je jako plyšáček“- ozvalo se!                        Děkujeme p. Kamile Dvořákové za srozumitelný a poutavý výklad,                               stálo to za to přijít !