Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   Městská policie a nejmenší

Městská policie a nejmenší

Dne 16.února proběhne v 9.00 a v 9.30 hod. beseda ve spolupráci

s městskou policií na téma,, Jak se chovat, když se setkám se zvířetem“.

Cílovou skupinou jsou předškoláci a starší děti ze 3.+.4.odd.