Úvodní stránka   Z ředitelství   Letní prázdninový provoz

Letní prázdninový provoz

Informujeme rodiče, že v letních měsících, tj. od 2.7.2018 do 31.8.2018 bude zajišťovat běžný provoz MŠ Sluníčko na Veselské ulici.

Předběžný zájem rodičů budou ve všech mateřských školách zjišťovat třídní učitelky v průběhu měsíce května. Děti, které v měsíci červenci nebo srpnu nenavštíví MŠ ani jeden den a zákonný zástupce je předem písemně omluví, budou osvobozeny od platby školného.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ