Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   Interaktivní televize

Interaktivní televize

Během lednového zimního tématu pracovaly děti ze třídy Krteček na interaktivní televizi, kde procvičovaly počty do 10, poznávaly písmena z abecedy, skládaly slova podle vzoru a procvičovaly zrakové vnímání.