My jdeme dál


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010543

Projekt MY JDEME DÁL je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpoření předškolního vzdělávání v MŠ Žďár nad Sázavou prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů, zapojení externích odborníků do praxe MŠ a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Informační plakát ke stažení