Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Informace pro rodiče – omezení provozu

Informace pro rodiče – omezení provozu

Provoz v měsíci červenec a srpen bude zajišťovat :

červenec – 12.MŠ Sluníčko, Veselská ulice

srpen – 4. MŠ Kamarád, Brodská ulice

Seznamy  pro přihlášení dětí budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd .