Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Od pondělí do středy 27.1.2014 – 29.1.2014 proběhnou v naší mateřské školce

DEPISTÁŽE PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

PŘEDŠKOLÁKŮ

Tyto depistáže slouží k posouzení připravenosti dětí na vstup do ZŠ.

Budou probíhat od 8:00 – 11.00 hodin. Doba individuálních pohovorů s rodiči bude učitelkami na třídě včas upřesněna.